SKKOL advokátní kancelář Goethova 5, 301 00 Plzeň

SKŘIVÁNKOVÁ & KOLÁŘ, advokátní kancelář Plzeň

SKŘIVÁNKOVÁ & KOLÁŘ, advokátní kancelář představuje tým mladých právníků, kteří se orientují zejména na oblast obchodního a korporátního práva včetně mezinárodního obchodního práva a práva průmyslového vlastnictví. Specializací této kanceláře je dále občanské právo orientované zejména na právo nemovitostí, manželské právo a právo rodinné.

V současné době poskytuje SKŘIVÁNKOVÁ & KOLÁŘ, advokátní kancelář právní služby mimo jiné v oblasti medicínského práva pro společnosti provozující síť nestátních zdravotnických zařízení a v oblasti energetického práva, kde zajišťuje veškerou právní agendu týkající se výstavby a zahájení provozu energetických zařízení.

Více o společnosti